Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tân Thủ   ›  
Kiếm Vàng

 Tổng Hợp Tính Năng - Tìm Vàng

 

Trong quá trình phiêu bạc giang hồ vàng là tài nguyên không thể thiếu của các anh hùng võ lâm, vì vậy nhằm mục đích giúp các anh hùng võ lầm nắm rõ được các nguồn tìm được nguyên liệu cần thiết này, BQT đã tổng hợp các tính năng và đánh giá lượng vàng ở mỗi nguồn trong bảng tổng hợp dưới đây.

 

Tính năng
Đánh giá

Mô tả

Trồng Cây

Bát Nhã Lớn

- Số vàng kiếm được cực lớn

- Giới hạn số lượng trồng mỗi ngày

- Có thể bị cướp

Thương Hội

- Số vàng kiếm được tương đối lớn

- Giới hạn mỗi ngày

- Tốn nhiều thời gian

Tàng Kiếm

- Số vàng kiếm được tương đối

- Cần tổ đội vượt phó bản

- Nhặt trang bị trong phó bản

Bán Item Rác

- Không giới hạn

- Số vàng kiếm được rất ít

- Nhặt trang bị từ việc đánh quái

  Tổng quản Kính Bút!