Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tân Thủ   ›  
Luyện Cấp

Tổng Hợp Tính Năng - Luyện Cấp

 

Cao thủ võ lâm một danh xưng mà ai cũng mong muốn có được, nhưng để đạt được danh xưng đó thì phải trải qua một con đường tu luyện lâu dài. Thế nhưng khi không ngừng vượt qua các thí luyện, các chiến trường sẽ giúp các anh hùng nhanh chống vượt qua giới hạn bạn thân nhanh chống trở thành một cao thủ võ lâm với những kinh nghiệm chiến đấu cũng như đột phá về cá tầng võ công. Dưới đây sẽ là bản tổng hợp các thí luyện và chiến trường nhằm giúp các anh hùng võ lâm nhanh chống nâng cấp bản thân.

 

I. Bảng Tổng Hợp EXP

 

Tính năng
Đánh Giá

Gợi Ý

Trồng Cây

Bát Nhã, Tứ Linh, Hạt Giống

- EXP rất nhiều

- Giới hạn số lượng mỗi ngày

- Có thể bị cướp

Phó Bản

Thái Hư

- EXP rất nhiều

- Cần tổ độ để đạt exp tối đa

Chiến Trường (Lớn)

Nhạn Môn Quan

- EXP lớn

- Mỗi ngày 1 lần

Chiến Trường (Nhỏ) 

Lương Thảo, Nông Trang, Pháo

- EXP tương đối

- Mỗi ngày 1 lần

Phó Bản

Tàng Kiếm

- EXP tương đối

- Cần tổ đội

- Có thể tìm trang bị, vàng

Nhiệm Vụ (Chính) 

Phượng Tường

- EXP ít

- Chỉ nhận được 1 lần

Yến Tiệc Thịt Nướng

- EXP ít

- Có tỷ lệ nhận cậy trồng

  Tổng quản Kính Bút!