Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Online Nhận Thưởng

ONLINE NHẬN THƯỞNG

 

Để chào mừng sự ra mắt của Server Tàng Kiếm, BQT gửi đến các nhân sĩ tham gia Server một phần quà nhỏ sau một khoảng thời gian online, với mục đích hỗ trợ cũng như tiếp lửa cho các nhân sĩ trên con đường bôn tẩu hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ.

 

 

 Thời gian

- Thời gian: 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật

 

 Vật phẩm liên quan

Hình ảnh minh họa Ghi Chú


Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Vị trí: Trong hành trang(F4) khi tạo nhân vật

Chức năng: 

+ Hỗ trợ nhập và nhận thưởng code

Hỗ trợ tham gia và nhận thưởng sự kiện

 

 Cách thức nhận thưởng

- Sau khi online đạt đủ điều kiện thì mở Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn dòng "Sự Kiện Open - Online Nhận Thưởng" để nhận thưởng. 

Lưu ý: 

- Khi nhận thưởng quý nhân sĩ để trống 30 ô trong hành trang.

- Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần trong ngày.

 

 Phần thưởng

Thời Gian Online Phần thưởng (Khóa)
60 phút

- 1.500.000  Exp

- 5 Mảnh Thiên Thạch

- 5 Thiên Thạch

- 5 Mảnh Băng Thạch

120 phút

- 1.500.000  Exp

- 5 Mảnh Thiên Thạch

- 5 Thiên Thạch

- 5 Mảnh Băng Thạch

180 phút

- 1.500.000  Exp

- 5 Mảnh Thiên Thạch

- 5 Thiên Thạch

- 5 Băng Thạch

240 phút

- 1.500.000  Exp

- 5 Mảnh Thiên Thạch

- 5 Thiên Thạch

- 5 Băng Thạch

  Tổng quản Kính Bút!