Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Cường Hóa Trang Bị

 Nguyên liệu

Vật Phẩm Công Dụng

Mảnh Thiên Thạch

- Cường hóa trang bị từ +0 đến +4

Thiên Thạch

- Cường hóa trang bị từ +5 đến +7

Thiên Thạch Tinh Thạch

- Cường hóa trang bị từ +8 đến +15

 

 NPC liên quan

NPC Ghi Chú

Thợ Rèn Lưu

- Vị Trí: Tương Dương (176/183)

- Chức Năng: Cường hóa trang bị

 

 Hướng dẫn cách cường hóa

Đối thoại với thợ rèn Lưu chọn dòng "Tăng cấp trang bị"

 

Chọn "Cường hóa thường"

 

 Sẽ hiện lên khung này

 

 Cường hóa vật phẩm có 3 giai đoạn

- Giao đoạn 1: từ (+0) tới (+4) cần Mảnh Thiên Thạch

Bỏ trang bị muốn cường hóa và 1 Mảnh Thiên Thạch vào, chọn "Bắt Đầu" để cường hóa

 

- Giai đoạn 2: từ (+5) tới (+7) cần Thiên Thạch

Bỏ trang bị muốn cường hóa và 1 Thiên Thạch vào, chọn "Bắt Đầu" để cường hóa

 

- Giai đoạn 3: từ (+8) tới (+15) cần Thiên Thạch Tinh Thạch

Bỏ trang bị muốn cường hóa và 1 Thiên Thạch Tinh Thạch vào, chọn "Bắt Đầu" để cường hóa

 

Lưu ý:

- Cường hóa thường thất bại trang bị trở thành chưa cường hóa (+0)

- Quý nhân sĩ có thể dùng Thiên Thạch Linh Thạch (Cường hóa cao cấp) để sở hữu trang bị (+7) chỉ sau 1 lần cường hóa

- Quý nhân sĩ có thể dùng Định Hồn Thiên Thạch (Tiểu Định Hồn) giữ đẳng cấp cường hóa trang bị (+7) khi cường hóa thất bại

- Quý nhân sĩ có thể dùng Đại Định Hồn (Đại Định Hồngiữ đẳng cấp cường hóa trang bị (+10) khi cường hóa thất bại

- Khi cường hóa trang bị (+11) trở đi quý nhân sĩ có thể dùng Cường hóa quyển (Bùa Cường Hóa) để cường hóa an toàn (thất bại giữ nguyên cấp cường hóa)

  Tổng quản Kính Bút!