Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Định Hồn Trang Bị

  Tiểu Định Hồn

 Nguyên Liệu


Định Hồn Thiên Thạch

- Công dụng: giữ cấp cường hóa trang bị (+7) khi cường hóa thất bại 

 

 Hướng dẫn định hồn


Mang nguyên liệu đối thoại với thợ rèn Lưu chọn dòng “Tăng cấp trang bị”.

 

Chọn "Vật phẩm Tiểu Định Hồn (+7)"

 


Sẽ hiện lên khung này

 

Để trang bị muốn định hồn và 1 Định Hồn Thiên Thạch vào, chọn "Bắt Đầu" để định hồn

 Khi định hồn thành công ta nhận được trang bị mang dòng "Tiểu Định Hồn: +7"

  Tổng quản Kính Bút!