Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Linh Thạch   ›  
Giới Thiệu Linh Thạch

GIỚI THIỆU VỀ LINH THẠCH

 

Nhằm đa dạng hóa các trang bị cũng như tạo sự khác biệt cho hướng phát triển của mỗi người, Tân Võ Lâm 2 mở ra hệ thống linh thạch để mỗi anh hùng có thể phát triển theo hướng mình mong muốn và thể hiện sự am hiểu của mình đối với võ lâm 2.

 

  Nguồn và linh thạch:

      Nguồn:

- Nhận được từ sự kiện hoặc phó bản

 

      Linh thạch:

- Linh thạch có 3 cấp độ (1,2,3)

 

Túi Linh Thạch Cấp 1 Túi Linh Thạch Cấp 2 Túi Linh Thạch Cấp 3


 

   Sử dụng linh thạch:

NPC Tính Năng Chức Năng

Công Dã Binh
Tương Dương (175/187)

- NPC nhận Tụ Linh Đỉnh

- Đỉnh chứa linh thạch (có thể rút linh thạch ra từ đỉnh)

- Hướng dẫn về linh thạch

 

- Nhấp phải vào túi linh thạch để luyện linh thạch trong Đỉnh Tụ Linh và khi linh thạch được luyện vào trong đỉnh cũng đồng nghĩa với việc túi linh thạch bị mất

[Nhấp phải vào Đỉnh để rút linh thạch (như ảnh đính kém)]

 

(Chọn loại linh thạch muốn rút)

 

(Xác nhận loại linh thạch muốn rút)

 

(Nhập số lượng linh thạch muốn rút ra và Đồng ý)

 

Lưu ýLinh thạch đã rút ra sẽ không được luyện lại (gửi lại vào đỉnh) 

 

~Kinh chúc quý nhân sĩ chưa tỏa sáng sắp tỏa sáng và đã tỏa sáng sẽ tỏa sáng cùng với sự kiện Trái Cây Vui Hè - Linh Thạch 

  Tổng quản Kính Bút!