Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tính năng   ›  
Hướng Dẫn Tham Gia Nhiệm Vụ Thương Hội

Thương Hội

 

Từ sau chuyến giao thương Ngọc Quan Âm và Nhân Sâm ngàn năm cho Hoàng Thượng thành công thì danh tiếng của 2 ông chủ Thương Hội Biện Kinh, Thành Đô phất lên như diều gặp gió. Sắp tới, do nhu cầu phát triển quy mô kinh doanh nên cả hai đại gia này đang ráo riết tuyển nhân sĩ làm một vài nhiệm vụ cần thiết cho thương hội của mình. Quý nhân sĩ hay mau mau đến báo danh và hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng

 Điều kiện tham gia

- Nhân vật đạt cấp 70

- Đã gia nhập môn phái

- Danh vọng đạt 3000

- Điểm sư môn đạt 4000

- Giới hạn: 60 nhiệm vụ 1 ngày

 

 NPC liên quan

Hình ảnh minh họa Vị Trí
- Phượng Tường (221/199)
- Tuyền Châu (192/183)
- Biện Kinh (170/182)
- Thành Đô (237/218)
- Tương Dương (182/182)
- Dương Châu (204/196)
- Đại Lý (185/182)

 

 Hướng dẫn tham gia

Đối thoại Chủ Thương Hội Chọn "Vì triều đình cống hiến sức lực"

 

Nhập đáp án

 

Nội dung nhiệm vụ

 

 Nhấn F11 Chọn "Nhiệm vụ Thương hội" để theo dõi tiến độ nhiệm vụ

 

 Với nhiệm vụ săn quái Chọn "Đưa ta đến nơi làm nhiệm vụ" sẽ được đưa tới nơi làm nhiệm vụ

 

 Hướng dẫn trả nhiệm vụ 

Gặp NPC Chủ Thương Hội Chọn "Nhiệm vụ đã hoàn thành" nhận thưởng (Lưu ý: khi nhận thưởng sẽ bị trừ 1 danh vọng)

 Hướng dẫn hủy nhiệm vụ

 Gặp NPC Chủ Thương Hội Chọn "Ta muốn hủy bỏ nhiệm vụ đang làm" để hủy nhiệm vụ đã nhận

  

Chọn "Hủy bỏ nhiệm vụ" để xác nhận hủy nhiệm vụ (Lưu ý: khi hủy bỏ sẽ bị trừ 5 danh vọng)


 Phần thưởng

- Tùy vào cấp độ nhân vật sẽ nhận được phần thưởng khác nhau

 

  Tổng quản Kính Bút!