Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Hướng Dẫn Tống - Liêu Đại Chiến

HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐẠI CHIẾN

 

Sau đây là một số hướng dẫn về thể lệ và cách thức tham gia. Hy vọng quý đồng đạo có những phút giây thú vị tại chiến trường khắc nghiệt nhất và đầy thử thách của thế giới võ lâm. 

 

 Thời gian báo danh

Chiến trường  Thời gian Giới hạn  Lưu ý
Thảo cốc chiến, Thôn trang, Pháo đài chiến (Nhỏ)
14h00 & 19h00 Tối đa 50 người cho mỗi bên

- Mỗi bên chênh lệch nhau tối đa 5 người.

Ví dụ: Tống 35 người, thì Liêu báo danh tối đa 40 người.

Nhạn Môn Quan (Lớn)
15h00 & 20h00 Tối đa 200 người cho mỗi bên

 

 NPC để báo danh

Phe Tống Phe Liêu
Vo Lam II
Tiểu Phương
(Biện Kinh - 167/178)

Báo danh & nhận thưởng
Vo Lam II
Tiểu Ngọc
(Biện Kinh - 172/180)

Báo danh & nhận thưởng

 

 Điều kiện báo danh

- Chiến trường nhỏ (Thảo Cốc Chiến, Thôn Trang, Pháo Đài Chiến):

- Nhân vật cấp 70 trở lên.

- Đạt 3000 danh vọng

- Đạt 4000 sư môn

- Chiến trường lớn (Nhạn Môn Quan):

- Nhân vật cấp 70 trở lên.

- Đạt 3000 danh vọng

- Đạt 4000 sư môn

- Phí báo danh mỗi lần 10 vàng.

- Nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm

 

Quyền Lợi Tướng & Soái

- Áp dụng:

  + Chiến trường Nhạn Môn Quan

  + Quân hàm: Tướng & Nguyên Soái

Báo danh ngay không cần chờ 3 phút đầu.

Trong suốt trận chỉ cần 99 vàng/lần, có thể tham gia ngay.

 

 Hướng dẫn tham gia

- Sau khi vào chiến trường thành công, đồng đạo có thể đến gặp Quân nhu quan để nhận máu chiến trường hoặc Cuốc miễn phí

Chiến trường Quy tắc thắng - thua Cách thức tham gia

Thảo cốc chiến

(nhận Cuốc miễn phí)

 • Thu thập lương thảo, bên nào lương thảo nhiều hơn sẽ thắng.
 • Ở bản đồ này, các nhân vật không thể đánh nhau.
 • Nhận Cuốc tại NPC Quân Nhu Quan trong chiến trường.
 • Nhấn phải vào Cuốc để đào lương thảo.
 • Nộp lương thảo cho NPC Quân Nhu Quan hoặc Nạn dân.

Thôn trang

(Máu, Mana miễn phí)

 • Tìm kiếm NPC do hệ thống chỉ định.
 • Đạt 99 nhiệm vụ thì thắng
 • Khi hết giờ 2 bên chưa đạt 99 nhiệm vụ, thì set theo số lần hoàn thành.
 • Trường hợp bằng nhau thì tính điểm tích lũy.
 • Tìm 3 NPC hệ thống chỉ định.
 • Tìm NPC Hướng Đạo Quân (204/207) hoặc đánh bại NPC Bách Sự Thông để có thông tin.
 • Sau khi hoàn thành, hệ thống tiếp tục thông báo 3 tên người chơi mới và NPC chỉ định cần tìm.

 

Pháo đài chiến

(Máu, Mana miễn phí)

 

 • Bên nào chiếm được Pháo Đài lâu nhất, bên đó chiến thắng.
 • Hai bên tham chiến cần phải chiếm được Pháo Đài.
 • Chỉ cần đánh ngã Pháo Đài sẽ giành quyền khống chế.

Nhạn Môn Quan

(Máu, mana miễn phí)

 • Kết quả 3 chiến trường nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến trường chính.
 • Thắng Thảo Cốc Chiến nhận được nhiều dược phẩm.
 • Thắng Thôn trang Thổ Dân giúp đỡ.
 • Thắng Pháo Đài Chiến được địa điểm tốt khống chế pháo đài.
 • Điểm tích lũy quyết định chiến thắng
 • Tham gia tiêu hao 10 vàng và được 1.000.000 EXP
 • Chiến trường này hai bên có thể giao đấu.
 • Têu diệt đối phương sẽ nhận điểm tích lũy tương ứng.
 • Liên trảm càng cao thì điểm công trạng, điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm càng cao.
 • Liên trảm là số người bị người chơi tiêu diệt liên tiếp mà người chơi không bị giết trong thời gian đó.

Lưu ý:

- Có thể dùng Chiến Trường Chỉ Nam tra xem tin tức nhiệm vụ.

- Bảo rương bên đường có thể nhận được nhiều bất ngờ.

  Tổng quản Kính Bút!