Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tính năng   ›  
Kỹ Năng Sống

Kỹ năng sống là yếu tố cần thiết cho mỗi nhân sĩ võ lâm trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Có kỹ năng sống trong hành trang, quý nhân sĩ sẽ an tâm hơn bởi cách ứng xử, giao thiệp trong chốn võ lâm. Xin gửi đến đồng đạo những điều cơ bản nhất về nhiệm vụ kỹ năng sống.

 

 Khái niệm cơ bản:

 Để chế tạo được nón, áo, quần, vũ khí, dược, ... đồng đạo phải học ít nhất 2 kỹ năng

- Kỹ năng thu thập: dùng để thu thập nguyên liệu.

- Kỹ năng chế tạo: học các nghề (như chế tạo nón, áo, phù, dược phẩm,...)

 Khi học các kỹ năng, đồng đạo nên lưu ý:

- Muốn học kỹ năng, nhân vật đạt cấp 10 trở lên.

- Gặp NPC Du Phương Đại Phu để làm nhiệm vụ, khảo nghiệm kiến thức về thế giới VLTK II.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo nhiệm, đồng đạo có thể học kỹ năng thu thập (1 nhân vật có thể học 2 loại kỹ năng), và kỹ năng chế tạo (1 nhân vật chỉ có thể học được 1 kỹ năng).

 

 Các bước nhiệm vụ:

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Nhân vật đạt đến cấp 10, đối thoại với NPC Du Phương Đại Phu - Thành Đô (215/225) để học kỹ năng sống.

NPC Du Phương Đại Phu yêu cầu đồng đạo đến gặp NPC Lý Phong ThuTuyền Châu.

Kỹ năng sống

- Đối thoại với NPC Lý Phong Thu - Tuyền Châu (201/185) hoàn thành các câu hỏi về kỹ năng sống.

Kỹ năng sống

- Hoàn thành các câu trả lời, đến tìm NPC Vân Du Đạo Nhân - Biện Kinh (169/187).

NPC Vân Du Đạo Nhân yêu cầu đồng đạo tìm NPC Lưu Nhất PhủBiện Kinh (152/181).

Kỹ năng sống

NPC Lưu Nhất Phủ yêu cầu đồng đạo trả lời các câu hỏi khảo nghiệm.

- Hoàn thành các câu trả lời, đồng đạo có thể tìm NPC phù hợp để học kỹ năng thu thập.

 

 Các kỹ năng thu thập

- Có 7 loại kỹ năng thu thập: Đào khoáng, đốn củi, hái thuốc, canh tác, thuộc da, kéo tơ và tập linh (mỗi nhân vật chỉ có thể học tối đa 2 loại kỹ năng thu thập).

- Mỗi NPC đặc trưng sẽ hỗ trợ đồng đạo: học kỹ năng và vào bản đồ thu thập nguyên liệu cần thiết để chế tạo.

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Học kỹ năng đào khoáng gặp NPC Đại Khoáng Công ở Thành Đô (229/214)

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng đốn củi gặp NPC Lưu Nhất Phủ Biện Kinh (152/181).

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng kéo tơ gặp NPC Hoàng Đại ThẩmThành Đô (230/218).

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng canh tác gặp NPC Lý Phong Thu ở Tuyền Châu (201/185).

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng hái thuốc gặp NPC Lâm Dược Sư ở Tuyền Châu (194/184).

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng thuộc da gặp NPC Thợ Săn Trương ở Biện Kinh (167/189).

Kỹ năng sống

- Học kỹ năng tập linh gặp NPC Mạc Quân Đạo Trưởng ở Tuyền Châu (173/185).

 Lưu Ý: Khi thu thập cần sử dụng Thần Nông Đơn 

 

 Kỹ năng chế tạo

 Chế Vũ Khí

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Vũ khí ngắn: Đao, kiếm, bao tay, song đao.

- Học tại NPC Mạc Nhị ở Thành Đô (213/215).

Kỹ năng sống

- Vũ khí dài: Thương, côn, trượng

- Học tại NPC Mạc Đại ở Biện Kinh (178/188).

Kỹ năng sống

- Kỳ môn binh khí: Ám khí, cầm, bút, cung, trảo.

- Học tại NPC Mạc Tam ở Tương Dương (168/182).

 

 Chế Dược

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Chế Dược: Thuốc phục hồi sinh lực, nội lực, thuốc trị thương, giải độc.

- Học tại NPC Du Phương Đại Phu ở Thành Đô (215/225).

 

 Chế Phù

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Chế Phù: Giám định phù, hồi thành phù.

- Học tại NPC Vân Du Đạo Nhân ở Biện Kinh (169/187).

 

 Chế tạo Hộ giáp

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Chế tạo Hộ giáp: Áo giáp nam, nữ theo kiểu hình nhân vật (tiêu chuẩn, khôi ngô….).

- Học tại NPC Cẩm Nương ở Thành Đô (232/217).

 

 Chế tạo Đầu Quán

Hình ảnh minh họa Ghi chú

- Chế tạo Đầu quán: Nón nam, nữ theo kiểu hình nhân vật (tiêu chuẩn, khôi ngô….).

- Học tại NPC Minh Sư Phó ở Tương Dương (193/183).

 

 Chế tạo Hạ Y

Hình ảnh minh họa Ghi chú

- Chế tạo Hạ y: Hạ y nam, nữ theo kiểu hình nhân vật (tiêu chuẩn, khôi ngô….).

- Học tại NPC Tử Quyên ở Đại Lý (175/186).

 

 Nấu nướng

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống

- Nấu Nướng: Thức ăn chính, rượu.

- Học tại NPC Ngự Trù ở Biện Kinh (197/180).

 

Lưu ý

- 01 nhân vật chỉ có thể học 01 kỹ năng chế tạo.

- Có thể hủy kỹ năng đã học tại NPC đã học kỹ năng đó, khi hủy kỹ năng sẽ tốn một số tiền nhất định, tùy theo số lần hủy bỏ.

- Khi học 01 kỹ năng chế tạo, sẽ được dạy một số phương thức chế vật phẩm. Khi chế tạo sẽ nhận được kinh nghiệm chế tạo, cấp chế tạo sẽ tăng khi đạt đủ kinh nghiệm chế tạo. Cấp chế tạo càng cao, có thể học được thêm phương thức chế tạo mới, tại NPC đã học kỹ năng đó.

- Nguyên liệu dùng để chế tạo có thể tìm thấy thông qua kỹ năng thu thập.

 

 Kỹ năng giang hồ

 - Thông qua kỹ năng giang hồ, đồng đạo có thể chế tạo Bánh ngô (dùng để tăng thể lực) hoặc chế tạo Băng (khi sử dụng sẽ tăng 10 sinh lực/1 giây).

Hình ảnh minh họa Ghi chú
Kỹ năng sống
  • Nhấn F5 để mở bảng kỹ năng sống -> chọn mục Sống.
Kỹ năng sống
  • Muốn chế tạo loại vật phẩm nào thì chọn vật phẩm ấy.
  • Yêu cầu: Nhân vật phải đủ thể lực và trống hành trang (Bánh ngô: 20 thể lực; Băng: 10 thể lực).
  Tổng quản Kính Bút!