Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tính năng   ›  
Nhiệm Vụ Phượng Tường

Nhiệm Vụ Phượng Tường

 

Nhiệm vụ Phượng Tường, chuỗi nhiệm vụ nhất phẩm đường khó khăn gian nan trùng trùng thích hợp khi hoàn thành cùng các hảo hữu.

 

 • Đồng đạo đến trung tâm Biện Kinh (177/174) tìm Khấu Chuẩn nhận nhiệm vụ
 • Khấu Chuẩn sai bạn đến gặp Bách Hiểu Sinh - Biện Kinh (177/186) điều tra tin tức
 • Đến Phượng Tường (215/203) tìm Âu Dương Họa cùng điều tra
 • Đến Bắc Phượng Tường đánh Yêu Cơ Ba TưTây Vực Hán Phụ cướp Y Phục về cho Âu Dương Họa tưởng tượng vẽ trang
 • Đến Long Môn Trấn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ cướp được Nhất Phẩm Đường Lệnh Bài
 • Đến Long Môn Trấn (206/205) gặp Tôn Nhị Liên điều tra tin tức
 • Tôn Nhị Liên uống quá nhiều rượu nên bất tỉnh nhân sự, đối thoại với Tiểu Nhị (207/205) xin thuốc giải rượu
 • Đến Nam Phượng Tường đánh Tây Bắc Tráng Hán lấy 10 phần thuốc giải rượu
 • Đưa thuốc giải rượu cho Tiểu Nhi rồi đối thoại với Tôn Nhị Liên. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Miệng làm nhảm về Xuân Thập Tam Nương
 • Quay về đối thoại tiếp với Tiểu Nhi.
 • Quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
 • Đến Long Môn Trấn đối thoại tiếp với Tiểu Nhị
 • Đến phía Đông Bắc Long Môn Trấn, đánh bại Thâp Tam Nương (235/207)
 • Nhặt Yếm mang về cho Tôn Nhị Liên

Thập Tam Nương đánh choáng 11s

 • Đánh Cao Thủ Quan Ngoại cướp Thư Mời Nhất Phẩm Đường rồi quay về gặp Tôn Nhi Liên
 • Quang về Phụng Tường gặp Âu Dương Hoa
 • Mang Thư Mời Nhất Phẩm Đường sang Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương (223/198)
 • Quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
 • Rồi sang Biện Kinh tìm Bách Hiểu Sinh nhờ giúp đỡ
 • Đến Nam Phụng Tường (171/184) dùng Pháo Hiệu gọi Viên Phi Vân đối thoại

Về gặp Diệp Lão - Phượng Tường (225/195) đối thoại

Diệp Lão tặng bạn Đạn KhóiBản Đồ Tuyền Dương

 • Sử dụng Bản Đồ Tuyền Đường để biết tọa độ của Viên Phi Vân
 • Đánh bại Viên Phi Vân giải cứu Sát thủ Oa Oa rồi dẫn hắn về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương (223/198)
 • Đối thoại với Xa Luân Vương hoàn thành khảo nghiệm thứ 1

Bạn nhận được 1 vũ khí cấp 70

 • Công kích 5%
 • Sinh lực 5%
 • Đối thoại Xa Luân Bá Vương Long Môn Trấn (223/198) nhận khảo nghiệm thứ 2
 • Lên Côn Lôn tìm Diệp Tử Thu (193/200) bàn bạc
 • Diệp Tử Thu bảo bạn gặp Triệu Tử Bình - Côn Lôn (179/206) hỏi cách chế đan dược
 • Đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Âm Nhật Sứ lấy 10 Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình
 • Vẫn còn thiếu nguyên liệu để chế đan dược
 • Triệu Tử Bình bảo bạn đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Minh Nhật Sứ lấy 10 Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình
 • Triệu Tử Bình bảo bạn vẫn chưa luyện được đan dược
 • Về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương Long Môn Trấn (223/198) hoàn thành khảo nghiệm thứ 2
 • Đối thoại Xa Luân Bá Vương Long Môn Trấn (223/198) nhận khảo nghiệm thứ 3
 • Đến Quang Minh Đỉnh đánh bại Di Tu Khách Đại Hán lấy thủ cấp mang về nhận danh hiệu Nhất Phẩm Đường - Thích Khách.
 • Quay về Phượng Tường đối thoại Bộ Đầu (236/194)
 • Theo chỉ dẫn nhiệm vụ (để ý trong game mỗi người mỗi khác) biết tọa độ của Viên Phi Vân
 • Đưa thuốc cho Viên Phi Vân
 • Tiếp theo đến gặp Xa Luân Bá Vương. Sau đó quay về Phượng Tường gặp Thạc Bạt Hoằng (226/187)
 • Thác Bạt Hoằng nhờ bạn mang thuốc trị thương cho Tư Mã Minh Phong - Phượng Tường (200/197)
 • Sau khi đưa thuôc cho Tư Mã Minh Phong phát hiện lai lịch bất thường quay về tìm Âu Dương Họa hỏi thăm
 • Âu Dương Họa bảo bạn đến Quỷ Môn Hồi Lang điều tra chuyện Đệ Tử Côn Lôn (213/203) đến trung nguyên

Nên dùng thần hành đi sẽ dễ hơn vì Giang Tân ThônPhong Đô phải làm nhiệm vụ liên quan mới vào được

 • Trở về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu sau đó mang thuốc giải Tiểu Đơn Côn Lôn đến cho Đệ Tử Côn Lôn (213/203) trong Quỷ Môn Hồi Lang
 • Sau khi mang thuốc giải cho các Đệ Tử Côn Lôn -  bạn nhận được Cô Hồn Tôn
 • Sử dụng Cô Hồn Tôn gọi và đánh Chúa Oan Hồn
 • Sau khi đánh bại Chúa Oan Hồn đối thoại Đệ Tử Côn Lôn
 • Về gặp Diệp Tử Thu rồi đi Thiên Sư Bí Cảnh tìm đệ từ Côn Lôn (217/214) thỉnh giáo
 • Đến Thiên Sư Bí Cảnh (201/209) đối thoại con Cô Lâu Vương
 • Trả lời câu hỏi của Cô Lâu Vương
 • Đánh bại Cô Lâu Vương để lấy Phi Thường Đạo Phù
 • Rồi quay về gặp Đệ Tử Côn Lôn (217/214)
 • Tiếp theo quay về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu

Nhận được 1 ngọc bội Đằng Giao Bích

 • Tấn công nội ngoại phòng đối phương giảm 10%
 • Tất cả thuộc tính tăng 5%
 • Tiếp tục về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa thông bán sự tính Cấp Bách
 • Âu Dương Họa bảo bạn thay Diệp Tử Thu vấn an Diệp Lão
 • Đăng cấp yêu cầu 85
 • Diệp Lão bản bạn quay về Diệp Tử Thu thăm dò tình hình Cổ Dương Động
  Tổng quản Kính Bút!