Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tính năng   ›  
Nhiệm vụ Trịnh Quán Chi

Trịnh Quán Chi trong chuỗi nhiệm vụ Anh Hùng Hội sẽ là mấu chốt thiết lập bộ trang bị hoàn chỉnh cho quý đồng đạo trên con dường hành tẩu giang hồ.

 

Nhiệm Vụ Trịnh Quán Chi

 

 Hướng dẫn các bước nhiệm vụ:

 

Hình ảnh

Hướng dẫn

Đại Lý (198/183)

- Đối thoại với NPC Trịnh Quán Chi để nhận chuỗi nhiệm vụ. (có tiêu hao vàng)

 

- Trịnh Quán Chi sẽ yêu cầu bạn tìm 15 dược liệu (đánh Ong vàng hoặc Ngọc Phong tại bản đồ Thúy Yên để thu thập)

- Thu thập đủ số lượng quay về gặp Trịnh Quán Chi.

Thúy Yên (167/196)

- Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xí Hỏa Yêu Nữ

- Xong đem hóa đơn về trả nhiệm vụ.

Đại Lý (192/190)

- Trịnh Quán Chi yêu cầu bạn đến gặp Cao Thăng Tuyền.

Rết Độc

- Cao Thăng Tuyền yêu cầu bạn đến Ngũ Độc tiêu diệt 20 con rết độc

  

Dược Huyết & Huyết Lân Độc Mãng

- Nhận được được Dược thuốc từ Cao Thăng Tuyền đến Ngũ Độc giáo gọi Huyết Lân Độc Mãng ra và tiêu diệt (nếu bị người khác giết có thể nhận lại từ Cao Thăng Tuyền)

Ngũ Độc (201/198)

- Tiêu diệt được Huyết Lân Độc Mãng quay về gặp Cao Thăng Tuyền phục mệnh, sau đó đến Ngũ Độc tìm gặp Bạch Doanh Doanh

Thực Nhân Thảo

- Bạch Doanh Doanh nhờ bạn đến tầng 2 Ngũ Độc Mê Cung để tìm 20 cái Độc Chủng từ Thực Nhân Thảo.

 

Ngũ Độc Mê Cung (211/195)

- Sau khi trả nhiệm vụ Bạch Doanh Doanh lại nhờ bạn đến lấy mạng Ngự Độc Âm Cơ tại tầng 2 Ngũ Độc Mê Cung.

 

- Hoàn thành nhiệm vụ tại Bạch Doanh Doanh lại yêu cầu bạn đến gặp Cao Thăng Tuyền để nói chuyện và nhận nhiệm vụ truy sát tại Vũ Lăng Sơn

- Tại bước nhiệm vụ này bạn được chọn 1 trong 2:

  - Vũ Lăng Sơn: đánh 15 tên Xí Hỏa Xịch Giáo Đồ

  - Chân núi Vũ Lăng: 10 tên Xí Hỏa Hắc Giáo Đồ và 10 Xí Hỏa Bạch Giáo Đồ

 

Biện Kinh (177/185)

- Hoàn thành nhiệm vụ Cao Tuyền Thăng yêu cầu bạn tìm đối thoại với Bách Hiểu Sinh

 

Biện Kinh (161/179)

- Bách Hiểu Sinh yêu cần bạn tìm đối thoại với Triệu Nhiên Niên để hỏi thăm tin tức.

Miêu Lĩnh (162/196)

- Sau đó đến Miêu Lĩnh tìm Tộc Trưởng Miêu Lĩnh để lấy tin tức. 

Miêu Lĩnh (165/187)

- Tộc trưởng nhờ bạn đến đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ rồi quay lại đối thoại.

- Sau khi đối thoại với tộc trưởng sẽ yêu cầu quay về gặp Triệu Nhiên Niên rồi cuối cùng là Trịnh Quán Chi để nói chuyện.

Yến Tử Động - tầng 1

- Sau đối thoại với Trịnh Quán Chi sẽ giao cho bạn nhiệm vụ thu thập 10 tấm da hưu đánh 
   - Hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Quán Chi sẽ được cho bạn Lực Sĩ Tín Tiêu (vật phẩm để gọi Lực Sĩ Miêu Linh tại Yến Tử Động - tầng 1) tiêu diệt để nhận được Thư của Miêu Lĩnh

Đại Lý (183/177)

- Mang thư về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm, sau đó Trịnh Quán Chi yêu cầu bạn đến đối thoại với Trần Lập Hành để dịch thư.

Yến Tự Động - tầng 2

- Trần Lập Hành yêu cầu bạn đến Yến Tử Động - tầng 2 để thu thập 20 bội đao từ Miêu Lĩnh Thổ Ty.