Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tống - Liêu Đại Chiến

GIỚI THIỆU TỐNG - LIÊU ĐẠI CHIẾN

 

Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đích thân lãnh binh thảo phạt Liêu quốc, thiếu cả Thiên thời – địa lợi lẫn nhân hoà đành đại bại phải kéo hơn bốn mươi vạn đại quân, theo ải Nhạn Môn Quan rút về nước chờ thời cơ khác. “Cờ đã vào tay chẳng lẽ không phất, miếng ngon trước miệng nào đâu dễ bỏ qua”, Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền nhân cơ hội này ra lệnh tiến binh. Liêu quân khí thế ngất trời, quân cường tướng giỏi, ầm ầm kéo tới Nhạn Môn Quan. Một cuộc đại chiến chuẩn bị bắt đầu...

 

 

 Những khái niệm cơ bản

- Điểm công trạng: khi tham gia hết 1 trận chiến trường bạn sẽ nhận được điểm công trạng, tùy theo điểm công trạng bao nhiêu mà có thể đổi vật phẩm, trang bị như Đô Thống, Tiên Phong, Tướng Quân hoặc Nguyên Soái.

- Điểm tích lũy: Điểm này dùng để xếp hạng trong chiến trường cho từng cá nhân, dùng để xác định thắng -  thua từng trận. Theo quy tắc càng nhiều càng tốt.

- Điểm kinh nghiệm: Sau mỗi trận chiến, đồng đạo có thể nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm. Tùy theo đồng đạo ở bên thắng hay thua và có bao nhiêu điểm tích lũy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

  Tổng quản Kính Bút!