Tải game Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tính năng   ›  
Trồng Cây - Bát Nhã - Hạt Giống - Tứ Linh

Trồng Cây

 

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

 

Tiếp tục mang đến cho cộng đồng nhân sĩ những trải nghiệm và phần thưởng mới mẻ từ hoạt động trồng cây, hạt giống... Dễ dàng nhận được hàng Trăm Triệu điểm kinh nghiệm,...  chi tiết như sau:

 

 Điều kiện trồng cây

- Hạt Giống: Nhận vật cấp 10 trở lên

- Bát Nhã Lớn: Nhận vật cấp 1 trở lên và đã vào môn phái 

- Bát Nhã Nhỏ: Nhân vật cấp 1 trở lên và đã vào môn phái 

- Cây Tứ Linh: Nhận vật cấp 70 trở lên

 

 Nguồn gốc và giới hạn

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ IIHạt Giống

- Nguồn gốc: 

+ Mua tại Ngự Các giá 3 Kim Phiếu/6 Hạt Giống

+ Nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản

- Giới hạn: 8 cây/ ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ IIBát Nhã Nhỏ

- Nguồn gốc: 

+ Mua tai Ngự Các 2 Kim Phiếu/Cây

+ Nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản

- Giới hạn: 8 cây/ ngày

Bát Nhã Lớn

- Nguồn gốc:

+ Mua tại Ngự Các giá 5 Kim Phiếu/1 cây

Nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản

- Giới hạn: 8 cây/ ngày

Cây Tứ Linh

- Nguồn gốc: 

+ Mua tai Ngự Các 4 Kim Phiếu/Cây

+ Nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản

- Giới hạn: 8 cây/ ngày

 

 Các vật phẩm và thông tin liên quan:

 Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩm Mô tả Giá bán

Lộ Thủy

- Không thể: ném ra, giao dịch, bày bán.

- Có thể: bán cửa hàng = 0 đồng.

- Độ nặng = 1

- Nguồn Gốc: Dược điếm, Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục, Hoặc nhận được từ phần thưởng sự kiện, phó bản.

 10 Bạc


Bình Tiên Lộ

- Loại vật phẩm thực hiện thao tác chăm sóc Cây Tứ Linh.

- Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng

- Độ nặng = 0.

- Nguồn Gốc: Bách Thảo Tiên (217/216 - Thành Đô)

20 Bạc

Bình Phân Bón

Bình thuốc trừ sâu

 

 Vị trí trồng cây

Hình ảnh Vị trí trồng

Võ Lâm Truyền Kỳ IIHạt Giống

- Thành Đô

- Biện Kinh

- Tuyền Châu

- Tương Dương

- Dương Châu

- Phượng Tường

- Đại Lý

Võ Lâm Truyền Kỳ IIBát Nhã Nhỏ

- Biện Kinh

- Thành Đô

- Tuyền Châu

Bát Nhã Lớn

- Tây Thành Đô

- Bắc Tuyền Châu

Cây Tứ Linh

- Tây Thành Đô

- Tây Biện Kinh

- Bắc Tuyền Châu

 

 Các giai đoạn trồng cây Tứ Linh:

Trưởng thành Thời gian sống Thời gian chăm sóc Hao phí
Trồng cây 0s – 60s - -
Dưỡng cây lần 1 60s – 120s 60s – 120s 1 bình tiên lộ, 1 bình phân bón
Dưỡng cây lần 2 120s – 180s 120s – 180s 1 bình phân bón, 1 bình thuốc trừ sâu
Dưỡng cây lần 3 180s – 240s 180s – 240s 1 bình tiên lộ, 1 bình thuốc trừ sâu
Dưỡng cây lần 4 240s – 300s 240s – 300s 1 bình tiên lộ, 1 bình phân bón
Dưỡng cây lần 5 360s – 420s 360s – 420s 1 bình thuốc trừ sâu, 1 bình phân bón
Thu hoạch 420s – 480s - -

Lưu Ý:

- Mỗi cây Tứ Linh chỉ có thể bị hái trộm 1 lần duy nhất trong giai đoạn thu hoạch

- Nhân vật chữ trắng không thể thực hiện thao tác hái trộm

- Nhân vật trồng cây Tứ Linh khi bị chết sẽ không mất cây.

 

 Phần thưởng 

Hình ảnh Phần thưởng

Võ Lâm Truyền Kỳ IIHạt Giống

- Khi thu hoạch thành công sẽ nhận được:

+ 1.200.000 Exp

+ Nhận ngẫu nhiên một trong các mật tịch sau:

- Trường Quyền Phổ

- Tượng Hình Phổ

- Khai Sơn Phổ

- Tụ Nguyên Công Phổ

- Huyền Thạch Công Phổ

- Trung Bình Phổ

-> Cây Héo Úa, Bất Từ, Bạch Ngân

- 600.000 Exp

- 3 điểm danh vọng và sư môn

-> Cây Hoàng Kim

- 2.000.000 Exp

- 18 điểm danh vọng

- 9 điểm sư môn

-> Cây Bạch Kim

- 10.000.000 Exp

- 36 điểm danh vọng

- 18 điểm sư môn

Võ Lâm Truyền Kỳ IIBát Nhã Nhỏ

- Khi thu hoạch cây thành công nhận được

+ 2.100.000 Exp

+ 1 điểm sư môn

+ Nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau:

- 1 Bát Nhã Chứng Thư

- 1 Mảnh Thiên Thạch

- 100.000 Exp

- Khí Liệu Thuật

- Toái Diệp Phổ

- Tu La Mật Tịch

- Ngũ Quỷ Mật Tịch

Bát Nhã Lớn

- Khi thu hoạch cây thành công nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau:

+ 16 vàng

+ 200.000 Exp

+ 2 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn

+ 3 Thiên Thạch

+ Chiêm Y Phổ

+ Tứ Linh Chiến Ý Phổ

+ Tứ Linh Thiên Ý Phổ

+ Tứ Linh Tử Ý Phổ

+ Bát Nhã Chứng Thư

Cây Tứ Linh

- Khi thu hoạch cây thành công sẽ nhận được

+ 4.100.000 Exp

+ Nhận ngẫu nhiên một trong các mật tịch sau

- Bổ Kim Mật Tịch

- Bổ Thạch Mật Tịch

- Ngũ Hành Mật Tịch

- Kim Thiền Phổ

- Thiên Hà Mật Tịch

- Từ Hà Mật Tịch

Lưu ý: Các vật phẩm từ phần thưởng đều giao dịch được

  Tổng quản Kính Bút!